TUYỂN DỤNG

Danh mục ngành nghề

CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

Xây dựng và Quản trị các hệ thống ứng dụng, dịch vụ công nghệ thông tin của VMG nhằm đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng đáp ứng hoạt động kinh doanh
Số lượng tuyển: 01 người

CHUYÊN VIÊN UI/UX DESIGN

Thiết kế giao diện các dự án Web/Software/Mobile App cho Công ty và các khách hàng đối tác của Công ty chủ yếu trong lĩnh vực công nghệ
Số lượng tuyển: 01 người

LẬP TRÌNH VIÊN JAVA

Thiết kế, phát triển và triển khai các dịch vụ của Công ty
Số lượng tuyển: 02 người

CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

Xây dựng và Quản trị các hệ thống ứng dụng, dịch vụ công nghệ thông tin của VMG nhằm đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng đáp ứng hoạt động kinh doanh
Số lượng tuyển: 01 người

CHUYÊN VIÊN UI/UX DESIGN

Thiết kế giao diện các dự án Web/Software/Mobile App cho Công ty và các khách hàng đối tác của Công ty chủ yếu trong lĩnh vực công nghệ
Số lượng tuyển: 01 người

LẬP TRÌNH VIÊN JAVA

Thiết kế, phát triển và triển khai các dịch vụ của Công ty
Số lượng tuyển: 02 người