SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

DỊCH VỤ
CHUYỂN ĐỔI SỐ

VMG cung cấp dịch vụ chuyển đổi số toàn diện cho nhiều hoạt động quản lý của các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực như hành chính công, y tế, phòng cháy chữa cháy, logistic...

DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ

          VMG cung cấp dịch vụ chuyển đổi số toàn diện cho nhiều hoạt động quản lý của các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực như hành chính công, y tế, phòng cháy chữa cháy, logistic…

Giải pháp

báo cháy nhanh (Gsafe)

Xem chi tiết

Giải pháp

báo cháy nhanh (Gsafe)

Định danh khách hàng

(eKYC)​

Xem chi tiết

Định danh khách hàng

(eKYC)​

Hợp đồng điện tử

(eContract)

Xem chi tiết

Hợp đồng điện tử

(eContract)

Chữ ký số (CA)

Timestamp

Xem chi tiết

Chữ ký số (CA)

Timestamp

Hệ thống

trung gian thanh toán

Xem chi tiết

Hệ thống

trung gian thanh toán

Credit Scoring và

Leadgen

Xem chi tiết

Credit Scoring và

Leadgen

LIÊN HỆ TƯ VẤN DỊCH VỤ