SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

Tài chính số > Hệ thống trung gian thanh toán VMG

 1. Home
 2. Dịch vụ chuyển đổi số
 3. Hệ thống trung gian thanh toán VMG

Dịch vụ đang trong quá trình phất triển

HỆ THỐNG TRUNG GIAN
THANH TOÁN VMG

        Hệ thống trung gian thanh toán VMG bao gồm: Ví điện tử, Cổng thanh toán. Thu hộ chi hộ, Chuyển tiền điện tử.

 • Ví điện tử: Nạp tiền, Rút tiền, Chuyển tiền, đăng ký tài khoản liên kết ngân hàng, kết nối đối tác.
 • Cổng thanh toán: Truyền nhận thông tin thanh toán đối với các ngân hàng, đối tác thanh toán.
 • Thu hộ chi hộ: Liên kết tính năng thu hộ, chi hộ (thanh toán tiền điện, nước, truyền hình, học phí…); hỗ trợ ngân hàng thu hộ, chi hộ khách hàng có tài khoản, thẻ ngân hàng đã đăng ký với ngân hàng đó. Tiếp nhận và xử lý sau đó đối chiếu và thanh toán cho các bên.
 • Chuyển tiền điện tử: Nhận dữ liệu giao dịch chuyển tiền điện tử từ ngân hàng mà khách hàng sử dụng.
 

Hệ thống trung gian thanh toán VMG bao gồm: Ví điện tử, Cổng thanh toán. Thu hộ chi hộ, Chuyển tiền điện tử.

 • Ví điện tử: Nạp tiền, Rút tiền, Chuyển tiền, đăng ký tài khoản liên kết ngân hàng, kết nối đối tác.
 • Cổng thanh toán: Truyền nhận thông tin thanh toán đối với các ngân hàng, đối tác thanh toán.
 • Thu hộ chi hộ: Liên kết tính năng thu hộ, chi hộ (thanh toán tiền điện, nước, truyền hình, học phí…); hỗ trợ ngân hàng thu hộ, chi hộ khách hàng có tài khoản, thẻ ngân hàng đã đăng ký với ngân hàng đó. Tiếp nhận và xử lý sau đó đối chiếu và thanh toán cho các bên.
 • Chuyển tiền điện tử: Nhận dữ liệu giao dịch chuyển tiền điện tử từ ngân hàng mà khách hàng sử dụng.
 

Cung cấp dịch vụ thanh toán cho đa dạng đối tượng khách hàng như sinh viên, kinh doanh tự do, công nhân...

Hệ thống kĩ thuật hỗ trợ 24/7 truyền nhận thông tin nhanh.

Đối soát nhanh, chính xác.

LIÊN HỆ TƯ VẤN DỊCH VỤ