SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

DỊCH VỤ
TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG SỐ

VMG sở hữu hệ thống các kênh truyền hình với nội dung bản quyền đa dạng, hấp dẫn và luôn đi đầu xu hướng, cùng đội ngũ có kinh nghiệm tổ chức sản xuất gameshow, phim truyện, sự kiện âm nhạc…

DỊCH VỤ
TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG SỐ

        VMG sở hữu hệ thống các kênh truyền hình với nội dung bản quyền đa dạng, hấp dẫn và luôn đi đầu xu hướng, cùng đội ngũ có kinh nghiệm tổ chức sản xuất gameshow, phim truyện, sự kiện âm nhạc…

Bản quyền

Nội dung số

Xem chi tiết

Bản quyền

Nội dung số

Học viện

Đào tạo idol

Xem chi tiết

Học viện

Đào tạo idol

Sản xuất phim và

Gameshow​

Xem chi tiết

Sản xuất phim và

Gameshow​

Hệ thống

Kênh truyền hình

Xem chi tiết

Hệ thống

Kênh truyền hình

LIÊN HỆ TƯ VẤN DỊCH VỤ