SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

DỊCH VỤ
XÁC THỰC VÀ
ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ​

VMG phân phối dịch vụ “Xác thực và định danh điện tử”- là dịch vụ xác thực thông tin công dân trong chip của Căn cước công dân thông qua việc khai thác, đối chiếu thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân, giảm thiểu tối đa các rủi ro trong giao dịch định danh điện tử, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số cho các doanh nghiệp.

DỊCH VỤ XÁC THỰC
VÀ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ

            VMG phân phối dịch vụ “Xác thực và định danh điện tử”- là dịch vụ xác thực thông tin công dân trong chip của Căn cước công dân thông qua việc khai thác, đối chiếu thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân, giảm thiểu tối đa các rủi ro trong giao dịch định danh điện tử, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số cho các doanh nghiệp.

Xác thực

Căn cước công dân

Xem chi tiết

Xác thực

Căn cước công dân

Dịch vụ

Quản lý lưu trú

Xem chi tiết

Dịch vụ

Quản lý lưu trú

Xác minh

Giấy tờ tùy thân

Xem chi tiết

Xác minh

Giấy tờ tùy thân

LIÊN HỆ TƯ VẤN DỊCH VỤ