SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

 1. Home
 2. Xác thực và định danh điện tử
 3. Dịch vụ quản lý lưu trú

DỊCH VỤ QUẢN LÝ LƯU TRÚ

     VMG cung cấp dịch vụ “Quản lý lưu trú ASM”, hỗ trợ nhân viên lễ tân tại các cơ sở kinh doanh lưu trú nhập liệu nhanh chóng và chính xác thông tin khách hàng, quản lý khách hàng và thực hiện nghĩa vụ thông báo lưu trú, nhanh chóng kịp thời đúng quy định Pháp luật. 

      Các tính năng nổi bật của hệ thống quản lý lưu trú ASM:

 • Quản lý cơ sở lưu trú
 • Thông báo lưu trú
 • Thiết lập cơ sở lưu trú
 • Báo cáo thống kê

VMG cung cấp dịch vụ “Quản lý lưu trú ASM”, hỗ trợ nhân viên lễ tân tại các cơ sở kinh doanh lưu trú nhập liệu nhanh chóng và chính xác thông tin khách hàng, quản lý khách hàng và thực hiện nghĩa vụ thông báo lưu trú, nhanh chóng kịp thời đúng quy định Pháp luật. 

Các tính năng nổi bật của hệ thống quản lý lưu trú ASM:

 • Quản lý cơ sở lưu trú
 • Thông báo lưu trú
 • Thiết lập cơ sở lưu trú
 • Báo cáo thống kê

Cho phép cơ sở lưu trú đăng ký trực tuyến (24/7) thông tin khách đến cơ quan quản lý một cách nhanh chóng, chính xác, tiện lợi.

Hỗ trợ thời gian nhập liệu thông tin khách đến lưu trú lên Hệ thống lưu trú ASM thông qua thiết bị quét Căn cước công dân (CCCD) chuẩn xác.

Tích hợp công cụ quản lý khách sạn và quản lý lưu trú thành một giải pháp tổng thể, thống nhất.

LIÊN HỆ TƯ VẤN DỊCH VỤ