TUYỂN DỤNG

Danh mục ngành nghề

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

Triển khai kinh doanh các dịch vụ: Xác thực Căn cước công dân, eKYC, Credit Scoring…
Số lượng tuyển: 02 người

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

Triển khai kinh doanh các dịch vụ: Xác thực Căn cước công dân, eKYC, Credit Scoring…
Số lượng tuyển: 02 người