CỔ ĐÔNG

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 23

Công ty Cổ phần truyền thông VMG công bố Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 23, được cấp bởi Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội ngày 03/5/2024

Chi tiết xem tại:

CBTT thay đổi giấy chứng nhận ĐKKD lần thứ 23_03.05.2024

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP lần thứ 23_03.05.2024

GIẤY XÁC NHẬN VỀ VIỆC THAY ĐỔI NỘI DUNG DKDN

Tin liên quan