SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

Dịch vụ Chuyển đổi số > eContract

Dịch vụ đang trong quá trình phất triển

HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ
(eContract)

         Là hợp đồng được tạo, ký và quản lý thông qua các phương tiện điện tử và công nghệ số như email, website, ứng dụng di động và các nền tảng công nghệ khác thay vì việc sử dụng tài liệu vật lý truyền thống.

 • Khởi tạo, điều chỉnh, phê duyệt và lưu trữ hợp đồng/ hồ sơ trên một nền tảng.
 • Xác minh đối tác trực tuyến dễ dàng với eKYC, OTP SMS, OTP Email, cập nhật tiến độ ký tức thời.
 • Ký đồng loạt nhiều hợp đồng cùng một lúc, trên mọi thiết bị và linh hoạt thời gian địa điểm.
 • Ký theo luồng ký, không giới hạn số bên tham gia ký.
 • Ký kết đa phương thức: Từ email, tin nhắn, website, App (Android, IOS).
 • Tích hợp với các hệ thống tác nghiệp: CRM, HR…

Là hợp đồng được tạo, ký và quản lý thông qua các phương tiện điện tử và công nghệ số như email, website, ứng dụng di động và các nền tảng công nghệ khác thay vì việc sử dụng tài liệu vật lý truyền thống.

 • Khởi tạo, điều chỉnh, phê duyệt và lưu trữ hợp đồng/ hồ sơ trên một nền tảng.
 • Xác minh đối tác trực tuyến dễ dàng với eKYC, OTP SMS, OTP Email, cập nhật tiến độ ký tức thời.
 • Ký đồng loạt nhiều hợp đồng cùng một lúc, trên mọi thiết bị và linh hoạt thời gian địa điểm.
 • Ký theo luồng ký, không giới hạn số bên tham gia ký.
 • Ký kết đa phương thức: Từ email, tin nhắn, website, App (Android, IOS).
 • Tích hợp với các hệ thống tác nghiệp: CRM, HR…

Tiết kiệm đến 80% chi phí và 85% thời gian so với hợp đồng truyền thống.

Hỗ trợ tất cả các loại hình ký số của tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Công nghệ mã hóa file hợp đồng bằng cặp khóa công khai, đảm bảo chỉ các bên tham gia hợp đồng mới có thể truy xuất nội dung hợp đồng.

LIÊN HỆ TƯ VẤN DỊCH VỤ