SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

Dịch vụ Chuyển đổi số > eKYC

ĐỊNH DANH KHÁCH HÀNG
VÀ XÁC MINH THÔNG TIN (EKYC)

         eKYC (electronic Know Your Customer) là quá trình xác minh thông tin khách hàng sử dụng công nghệ điện tử và số hóa để xác định danh tính của khách hàng một cách tự động, thông qua việc sử dụng các thông tin và tài liệu kỹ thuật số.

          Xác thực căn cước công dân: Là dịch vụ xác minh tính đúng đắn và toàn vẹn thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn Chip của trung tâm RAR (C06 – Bộ Công an). Dịch vụ có khả năng chống giả mạo ở mức tuyệt đối, giảm tối đa các rủi ro trong giao dịch định danh điện tử, tăng trải nghiệm khách hàng và đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số cho các doanh nghiệp. 

           Các cơ quan, doanh nghiệp cần sử dụng dịch vụ:

 • Ngân hàng: Hỗ trợ trong việc mở tài khoản, làm sạch kho dữ liệu.
 • Dịch vụ tài chính: Phát hiện mạo danh, cảnh báo nợ xấu.
 • Bảo hiểm: Định danh người dùng, phát hiện gian lận.
 • Nhà Mạng (Telcos): Làm sạch kho số, loại bỏ sim rác/ sim ảo.
 • Hệ thống bán lẻ: Hỗ trợ phân tích xu hướng của khách hàng.
 • Khách sạn: Quản lý lưu trú, phát hiện các trường hợp blacklist.
 • Vận chuyển: Hỗ trợ trong việc giảm thiểu quy trình nghiệp vụ, phát hiện mạo danh, gian lận

eKYC (electronic Know Your Customer) là quá trình xác minh thông tin khách hàng sử dụng công nghệ điện tử và số hóa để xác định danh tính của khách hàng một cách tự động, thông qua việc sử dụng các thông tin và tài liệu kỹ thuật số.

Xác thực căn cước công dân: Là dịch vụ xác minh tính đúng đắn và toàn vẹn thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn Chip của trung tâm RAR (C06 – Bộ Công an). Dịch vụ có khả năng chống giả mạo ở mức tuyệt đối, giảm tối đa các rủi ro trong giao dịch định danh điện tử, tăng trải nghiệm khách hàng và đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số cho các doanh nghiệp. 

Các cơ quan, doanh nghiệp cần sử dụng dịch vụ:

 • Ngân hàng: Hỗ trợ trong việc mở tài khoản, làm sạch kho dữ liệu.
 • Dịch vụ tài chính: Phát hiện mạo danh, cảnh báo nợ xấu.
 • Bảo hiểm: Định danh người dùng, phát hiện gian lận.
 • Nhà Mạng (Telcos): Làm sạch kho số, loại bỏ sim rác/ sim ảo.
 • Hệ thống bán lẻ: Hỗ trợ phân tích xu hướng của khách hàng.
 • Khách sạn: Quản lý lưu trú, phát hiện các trường hợp blacklist.
 • Vận chuyển: Hỗ trợ trong việc giảm thiểu quy trình nghiệp vụ, phát hiện mạo danh, gian lận

Hệ thống đọc thẻ CCCD thuộc Top 5 trên thị trường (đọc MRZ dưới 0.5s, NFC dưới 3s).

Cơ chế xác thực thẻ CCCD khép kín bao gồm: Xác thực thật giả, Xác thực chữ ký, Kiểm tra đối soát với BCA..

Hỗ trợ đối tác 24/7

LIÊN HỆ TƯ VẤN DỊCH VỤ