SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

  1. Home
  2. Xác thực và định danh điện tử
  3. Dịch vụ xác minh giấy tờ tùy thân

DỊCH VỤ XÁC MINH
GIẤY TỜ TÙY THÂN

           VMG cung cấp dịch vụ xác minh tính chính xác của giấy tờ tùy thân được liên kết với các thông tin của căn cước công dân trong cơ sở dữ liệu Quốc Gia. Đây là quá trình kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của các giấy tờ cá nhân, thường là trong ngữ cảnh của các giao dịch pháp lý, tài chính, hoặc quy trình đăng ký. Việc xác minh này có thể bao gồm kiểm tra hình ảnh, thông tin cá nhân, chữ ký, và các yếu tố khác để đảm bảo rằng giấy tờ được cung cấp là chính xác và không bị làm giả mạo. Quá trình này thường được áp dụng để đảm bảo tính minh bạch, an toàn và tuân thủ quy định.

VMG cung cấp dịch vụ xác minh tính chính xác của giấy tờ tùy thân được liên kết với các thông tin của căn cước công dân trong cơ sở dữ liệu Quốc Gia. Đây là quá trình kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của các giấy tờ cá nhân, thường là trong ngữ cảnh của các giao dịch pháp lý, tài chính, hoặc quy trình đăng ký. Việc xác minh này có thể bao gồm kiểm tra hình ảnh, thông tin cá nhân, chữ ký, và các yếu tố khác để đảm bảo rằng giấy tờ được cung cấp là chính xác và không bị làm giả mạo. Quá trình này thường được áp dụng để đảm bảo tính minh bạch, an toàn và tuân thủ quy định.

Hệ thống xác minh chính xác

Hỗ trợ đối tác 24/7

Tuân thủ đúng các quy định của
pháp luật

LIÊN HỆ TƯ VẤN DỊCH VỤ