TIN TỨC SỰ KIỆN

VMG tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 24/04/2024, CTCP Truyền thông VMG đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tại Hà Nội. Đại hội có sự tham dự của đông đảo cổ đông, đại diện 82% tổng số cổ phần của Công ty.

Hình ảnh: Đoàn Chủ tịch nhận nhiệm vụ tại Đại hội

Đại hội đã được nghe trình bày các nội dung quan trọng trong báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Ban Lãnh đạo VMG cho biết, bên cạnh những lợi thế về thương hiệu trong ngành viễn thông, Công ty cũng đối diện với nhiều thách thức, khi nhu cầu thị trường đang giảm dần, trong khi các dịch vụ mới chưa đủ bù đắp sự sụt giảm từ các dịch vụ truyền thống.

Hình ảnh: Đại hội nghe trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Ban Lãnh đạo cũng cho biết, theo kế hoạch năm 2024, VMG cần nguồn vốn lưu động khá lớn để duy trì hoạt động kinh doanh cốt lõi, đồng thời xây dựng hệ thống để đáp ứng tiêu chuẩn tổng đại lý của nhà mạng. Do đó, đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2023, mức chi trả cổ tức cho cổ đông 5% vốn điều lệ là hợp lý. Trong tương lai, sau khi khôi phục hoạt động kinh doanh, Công ty sẽ thực hiện việc chi trả cổ tức phù hợp với nhu cầu của cổ đông và tình hình thực tế của VMG.

Hình ảnh: Đại hội biểu quyết thông qua một số nội dung bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

Nhận được sự đồng thuận và nhất trí của các Cổ đông, Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng bao gồm: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Thông qua việc Niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE); Thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027: Ông Nguyễn Hoàng Nam, Ông Nguyễn Đức Thọ, Ông Hoàng Trí Cường;….

Hình ảnh: Các thành viên Hội đồng quản trị mới ra mắt Đại hội

Việc bổ sung thêm các nhân sự chất lượng cao, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin vào Hội đồng quản trị đã thể hiện quyết tâm, hành động mạnh mẽ của VMG trong hành trình tái cơ cấu và chuyển mình toàn diện.

Tin liên quan