TIN TỨC SỰ KIỆN

Đại hội đồng Cổ đông VMG ngày 29/6/2023

Đại hội đã được nghe các nội dung quan trọng trong báo cáo của HĐQT và ban Tổng GĐ về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 cũng như thông qua các nội dung quan trọng trong chương trình Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2023. Nhận được sự đồng thuần và nhất trí của các Cổ đông, Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, là căn cứ và tiền đề cho các hoạt động và điều hành của Công ty.

Chúng ta tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo sáng suốt của Hội đồng quản trị & Ban Tổng Giám đốc, sự tin tưởng – ủng hộ của các Quý Cổ đông, cũng như sự hợp tác Quý khách hàng – Đối tác, chúng ta sẽ hoàn thành kế hoạch mà Đại hội đã thông qua.

Một lần nữa, thay mặt BTC và những người thực hiện chương trình tôi xin cảm ơn Quý vị đại biểu, các Quý Cổ đông đã dành thời gian quý báu để có mặt tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần truyền thông VMG.

Kính chúc Quý vị sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, thành công !

Tin liên quan