SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

  1. Home
  2. Dịch vụ chuyển đổi số
  3. Đánh giá xếp hạng tín dụng (Credit Scoring và Leadgen)

Dịch vụ đang trong quá trình phất triển

DỊCH VỤ
CREDIT SCORING VÀ LEADGEN

           Chúng tôi cung cấp nền tảng phần mềm tích hợp, giúp các tổ chức tài chính đánh giá và quản lý tín dụng của khách hàng doanh nghiệp một cách thông minh và hiệu quả hơn.

          VMG Credit Scoring và Leadgen có cơ sở Bigdata được làm sạch với nhiều trường dữ liệu phù hợp cho việc đánh giá tín dụng mà không cần lịch sử tín dụng

  • Cung cấp điểm số đánh giá, xếp hạng tín nhiệm khách hàng theo chuẩn quốc tế của ngành tín dụng FiCo, giúp đưa ra quyết định cung cấp dịch vụ vay cho từng đối tượng khách hàng.
  • Chấm điểm gian lận khách hàng trước khi cho vay.
  • Tìm ra tập khách hàng tiềm năng có nhu cầu vay tiêu dùng (với các khoản vay dưới 100 triệu)

Chúng tôi cung cấp nền tảng phần mềm tích hợp, giúp các tổ chức tài chính đánh giá và quản lý tín dụng của khách hàng doanh nghiệp một cách thông minh và hiệu quả hơn.

VMG Credit Scoring và Leadgen có cơ sở Bigdata được làm sạch với nhiều trường dữ liệu phù hợp cho việc đánh giá tín dụng mà không cần lịch sử tín dụng

  • Cung cấp điểm số đánh giá, xếp hạng tín nhiệm khách hàng theo chuẩn quốc tế của ngành tín dụng FiCo, giúp đưa ra quyết định cung cấp dịch vụ vay cho từng đối tượng khách hàng.
  • Chấm điểm gian lận khách hàng trước khi cho vay.
  • Tìm ra tập khách hàng tiềm năng có nhu cầu vay tiêu dùng (với các khoản vay dưới 100 triệu)

Đánh giá khách quan về rủi ro tín dụng.

Cách tính điểm tín dụng chính xác, minh bạch.

Tiết kiệm chi phí, thời gian cho ngân hàng khi thẩm định cho vay.

LIÊN HỆ TƯ VẤN DỊCH VỤ