CỔ ĐÔNG

Đơn từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần truyền thông VMG

Công ty Cổ phần truyền thông VMG công bố đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Don xin tu nhiem_19.03.2024

Tin liên quan