VMG 15 tuổi

VMG, sau bao năm phát triển Đã vững vàng, và đã mạnh giầu hơn Ngày hôm nay, phải xin nói “Cảm ơn” Với công lao của bao người đi trước Chung sức, đồng lòng, nắng mưa, xuôi ngược Tạo móng nền, chào đón tuổi 15 Hành trình mới, chẳng quản ngại khó khăn Cùng chuyển mình, đỉnh cao ta chinh phục Cùng kiên trì, sẽ tới bờ hạnh phúc Cùng dựng xây, sẽ rạng rỡ tương lại Công nghệ, data định hướng lâu dài Quản trị hay để bánh đà quay mãi…