Công ty Cổ phần truyền thông VMG công bố thông tin ĐHCĐ 2022

Công ty Cổ phần truyền thông VMG công bố thông tin ĐHCĐ 2022

21/09/2022 11:24:09 SA

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần truyền thông VMG năm 2022  lần thứ hai được bắt đầu vào lúc 9h ngày 19/09/2022 tại Hội trường tầng 22, Tòa Nhà Peakview số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.

Phiên họp được tiến hành với sự có mặt của 61 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho 17.082.599 cổ phần, chiếm 84% trên tổng số 20.393.000 cổ phần của công ty.

Chủ tọa hội nghị: Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Tấn

Hội nghị đã thông qua nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 (đính kèm) 

Kính thông báo để Quý Cổ đông nắm được thông tin.

Trân trọng.

Tài liệu ĐHĐCĐ 2022