Công ty Cổ phần Truyền thông VMG kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2022 lần 2

Công ty Cổ phần Truyền thông VMG kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2022 lần 2

05/07/2022 3:56:34 CH

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Truyền thông VMG

 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông VMG (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 lần 2 của Công ty.

 1. Thời gian: Công ty sẽ thông báo sau  
 2. Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau
 3. Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần phổ thông và người được ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty.
 4. Ngày Đăng ký cuối cùng: 25/07/2022
 5. Nội dung cuộc họp
 • Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
 • Báo cáo của Ban Kiểm Soát.
 • Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
 • Biểu quyết các vấn đề theo tờ trình Hội đồng quản trị và đề nghị của Cổ đông/nhóm cổ đông.

Đề nghị Quý Cổ đông gửi về Công ty các văn bản cần thiết như sau:

 • Giấy xác nhận tham dự hoặc giấy ủy quyền (nếu được uỷ quyền)
 • Địa chỉ nhận thư và liên hệ: Nguyễn Thị Thùy Linh - Tầng 6, tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội; Email: thuy.linh.nguyen@vmgmedia.vnFax: (84 24) 37726093; Điện thoại: (84 24) 35 378 820 (ext: 635); Di động: 0975853889

Các Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân, giấy Uỷ quyền bản gốc (nếu được uỷ quyền) để đăng ký tư cách Cổ đông tham dự cuộc họp.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Ban tổ chức cuộc họp theo số điện thoại và email liên hệ trên.

Trân trọng kính mời.

 

 

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 

 

 

Trần Bình Dương