ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

10/04/2020 2:39:32 CH

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần truyền thông VMG năm 2020 được bắt đầu vào lúc 8h30 ngày 11/09/2020 tại trụ sở Công ty, Tầng 6, Tòa Nhà Peakview số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.

Phiên họp được tiến hành với sự có mặt của 26 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho 16.492.438 cổ phần, chiếm 81% trên tổng số 20.393.000 cổ phần của công ty.

Chủ tọa hội nghị: Tổng Giám Đốc Trần Bình Dương

Hội nghị đã thông qua nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2020 (đính kèm)

Kính thông báo để Quý Cổ đông nắm được thông tin.

Trân trọng.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2020