Công ty Cổ phần Truyền thông VMG kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại Hội Cổ Đông bất thường năm 2020

Công ty Cổ phần Truyền thông VMG kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại Hội Cổ Đông bất thường năm 2020

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông VMG (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty.

  1. Thời gian: 8h45 ngày 11/09/2020
  2. Địa điểm: Trụ sở Công ty, tầng 6, tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
  3. Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần phổ thông và người được ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty.
  4. Nội dung cuộc họp
  • Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp
  1. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự cuộc họp

Đề nghị Quý Cổ đông gửi về Công ty các văn bản cần thiết như sau:

  • Giấy xác nhận tham dự hoặc giấy ủy quyền (nếu được uỷ quyền)
  • Địa chỉ nhận thư và liên hệ: Hồ Anh Minh - Tầng 6, tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội; Email: anhminh.ho@vmgmedia.vn; Fax: (84 24) 37726093; Điện thoại: (84 24) 35 378 820 (ext: 635); Di động: 0941341366
  • Thời hạn: trước 10h00 ngày 07/09/2020.

Các Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân, giấy Uỷ quyền bản gốc (nếu được uỷ quyền) để đăng ký tư cách Cổ đông tham dự cuộc họp.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Ban tổ chức cuộc họp theo số điện thoại và email liên hệ trên.

Trân trọng kính mời.

 

 

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 

 

 

Trần Bình Dương

Tài liệu đính kèm

1. Thư mời họp

2. Chương trình họp

3. Giấy đăng ký tham dự

4. Giấy ủy quyền dự họp