VMG thông báo ngày chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020

VMG thông báo ngày chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020

VMG thông báo ngày chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Truyền thông VMG trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1.      T chc phát hành: Công ty Cổ phần Truyền thông VMG

         Tên chng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Truyền thông VMG

         Mã chng khoán: ABC

         Mã ISIN: VN000000ABC8

         Loi chng khoán: Cổ phiếu phổ thông

         Mnh giá: 10.000 đồng

         Ngày cht danh sách cui cùng d hp ĐHĐCĐ năm 2020: 20/05/2020

         Mc đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau

         Đa đim: Công ty sẽ thông báo sau

2.      Điu kin d hp:

           Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào 15h00 ngày 20/05/2020 được quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

           Cổ đông không có điều kiện tham dự họp có thể cử đại diện tham dự hoặc ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham dự cuộc họp và thực hiện các quyền (theo mẫu giấy ủy quyền họp ĐHĐCĐ được gửi kèm thư mời của Công ty).

            Để đảm bảo thư mời họp, tài liệu họp ĐHĐCĐ được gửi tới tất cả các Cổ đông, Công ty Cổ phần Truyền thông VMG kính đề nghị các Cổ đông có thay đổi hoặc chưa cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, số CMND/Hộ chiếu liên hệ với Công ty trước ngày 23/05/2020 để thực hiện việc cập nhật thông tin mới.

 

Đ biết thêm thông tin chi tiết xin mi liên h:

Bộ phận Quản lý cổ đông, Công ty Cổ phần Truyền thông VMG

Địa chỉ: Tầng 06, tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024. 3537 8820 (Ext: 635).

 

Trân trng thông báo!

CÔNG TY C PHN TRUYN THÔNG VMG 

( đã ký )

 

TNG GIÁM ĐC 

TRN BÌNH DƯƠNG