Vị trí tuyển dụng

 • > VMG chi nhánh Hà Nội

  Công việc chính:

  • Xây dựng và phát triển quan hệ với khách hàng (các Tổ chức tín dụng: Ngân hàng, Công ty tài chính,…) thông qua các hoạt động chăm sóc khách hàng nhằm duy trì cơ sở khách hàng hiện hữu và mở rộng mạng lưới khách hàng sử dụng dịch vụ dữ liệu tài chính tiêu dùng của VMG.
  • Đàm phán, ký kết hợp đồng, triển khai và theo dõi việc thực hiện hợp đồng.
  • Triển khai kế hoạch kinh doanh nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận được giao

  Công việc khác:

  • Báo cáo hoạt động kinh doanh hàng ngày đến quản lý
  • Đề xuất các giải pháp kinh doanh tối ưu cho quản lý
  • Những yêu cầu khác do Trưởng bộ phận giao
 • > VMG chi nhánh Hà Nội

  [FINTECH] CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN ĐỐI TÁC (PARTNERSHIP)

 • > VMG chi nhánh Hà Nội

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Xây dựng, phát triển mô hình xếp hạng tín dụng cho khách hàng cá nhân/tiểu thương hoặc/và khách hàng doanh nghiệp (A Score, B score, C Score...);
  • Thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu lớn phục vụ các báo cáo phân tích, xây dựng, giám sát, kiểm định mô hình và tham gia phát triển, triển khai, vận hành các dịch vụ/giải pháp cho các Ngân hàng, Công ty Tài chính, Bảo hiểm, lĩnh vực khác…
  • Xử lý dữ liệu lớn, xây dựng hoặc kiểm định các mô hình dự báo khác khi được yêu cầu (fraud detection, mô hình tìm kiếm khách hàng, bán chéo, ...);
  • Tham gia tổ chức, xây dựng, phát triển và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ xây dưng, kiểm định lại mô hình trong quá trình phát triển (backtest);
  • Áp dụng các thuật toán AI & Machine Learning, các công cụ phân tích dữ liệu, thực hiện xây dựng và triển khai các mô hình chấm điểm tín dụng;
  • Đào tạo, huấn luyện, xây dựng đội ngũ phân tích dữ liệu theo chiến lược của Công ty.
  • Thực hiện các công việc phân tích, xử lý dữ liệu khác.
Đăng ký nhận thông tin tuyển dụng từ VMG Media