Vị trí tuyển dụng

  • > VMG chi nhánh Hà Nội

    • Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên cho các dự án thực tế ứng dụng Computer Vision hoặc Xử lý giọng nói sử dụng framework OpenCV, Matlab, TensorFlow, Keras, PyTorch.
    • Thành thạo ngôn ngữ lập trình Python, C, C++.
Đăng ký nhận thông tin tuyển dụng từ VMG Media