Vị trí tuyển dụng

 • > VMG chi nhánh Hà Nội

  • Nghiên cứu và phát triển các nền tảng liên quan tới xử lý ảnh, Machine Learning, Deep Learning như OCR, Biometrics (Face Recognition, Fingerprint Recognition)
  • Tham gia thiết kế xây dựng và thử nghiệm hạ tầng hệ thống giải pháp AI .Nghiên cứu và xây dựng các công cụ thống kê , dashboard đánh giá mô hình và triển khai cho các đơn vị nghiệp vụ và khách hàng.
  • Phối hợp với nhóm phát triển sản phẩm để tích hợp các sản phẩm nền vào các ứng dụng thực tiễn dành cho ngân hàng, tài chính, viễn thông, dịch vụ công,…… của công ty.
  • Phối hợp viết tài liệu, hướng dẫn, đào tạo, hỗ trợ, chuyển giao công nghệ.
 • > VMG chi nhánh Hà Nội

  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan, ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương tự.
  • Nắm vững kỹ năng lập trình back-end Python/Java để thực hiện tác vụ data mining, phối hợp với Data Scientist và Machine Learning engineer để đưa các model vào ứng dụng cụ thể.
 • > VMG chi nhánh Hà Nội

  • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm QA cho các dự án phần mềm.
  • Có kỹ năng tư duy logic và thống kê.
  • Sử dụng thành thạo một trong các công cụ theo dõi, quản lý: Jira, whizible …
  • Sử dụng thành thạo các công cụ soạn thảo văn bản:Word, Excel, Visio …
Đăng ký nhận thông tin tuyển dụng từ VMG Media