Vị trí tuyển dụng

 • > VMG chi nhánh Hà Nội

  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan, ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương tự.
  • Nắm vững kỹ năng lập trình back-end Python/Java để thực hiện tác vụ data mining, phối hợp với Data Scientist và Machine Learning engineer để đưa các model vào ứng dụng cụ thể cho ngân hàng, các tổ chức tài chính, v.v…
  • Có hiểu biết về front-end và visualization HTML, Javascript, CSS, jQuery, ReactJS.
 • > VMG chi nhánh Hà Nội

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên với chuyên ngành: toán, thống kê, kinh tế lượng, công nghệ thông tin, computer science…
  • Có kiến thức về thống kê (nắm rõ các kiểm định thống kê, các mô hình như linear regression, logistic regression …), xây dựng mô hình rủi ro, AI, machine learning (các thuật toán random forest, gradient boosting …), có base về Toán tin, Data science
 • > VMG chi nhánh Hà Nội

  • Có kiến thức về thị trường tài chính, ngân hàng, dữ liệu; Kiến thức về kinh doanh và Marketing; Thương mại điện tử.
  • Tối thiểu 1 - 3 năm kinh nghiệm về mảng công việc liên quan
 • > VMG chi nhánh Hà Nội

  • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm QA cho các dự án phần mềm.
  • Có kỹ năng tư duy logic và thống kê.
  • Sử dụng thành thạo một trong các công cụ theo dõi, quản lý: Jira, whizible …
  • Sử dụng thành thạo các công cụ soạn thảo văn bản:Word, Excel, Visio …
 • > VMG chi nhánh Hà Nội

  • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong vị trí BA, và ít nhất 2 năm kinh nghiệm tham gia trực tiếp vào việc phát triển phần mềm, hay thiết kế mô hình dữ liệu, hoặc sử dụng các hệ quản trị CSDL quan hệ RDBMS (như Oracle, SQL server hay MySQL…).
  • Có kỹ năng tốt trong việc viết tài liệu chuyên môn, cũng như sử dụng các phần mềm hỗ trợ trong thiết kế, như EA | PowerDesigner, Visio, UML, Mockup | Wireframe.
 • > VMG chi nhánh Hà Nội

  • Có kinh nghiệm làm việc với một trong các hệ quản trị CSQL NoSQL: MongoDB, Redis, Hadoop, Cassandra.
  • Các bạn năng động, khả năng tự học cao và đã làm nhiều dự án trong thời gian học Đại học
  • Các ứng viên có kinh nghiệm: đã làm việc theo quy trình phần mềm, có hiểu biết về hệ thống chất lượng phần mềm;
 • > VMG chi nhánh Hà Nội

  • Có trên 05 năm kinh nghiệm về thiết kế hệ thống phần mềm.
  • Có hiểu biết rộng về các giải pháp, công nghệ, ngôn ngữ lập trình, hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
  • Có kinh nghiệm xử lý các bài toán nhận dạng, phân tích và xử lý dữ liệu.
  • Có kinh nghiệm làm các dự án BigData, Machine learning, AI.
 • > VMG chi nhánh Hà Nội

  • Có trên 02 năm kinh nghiệm về thiết kế hệ thống phần mềm
  • Có hiểu biết rộng về các giải pháp, công nghệ, ngôn ngữ lập trình, hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
  • Có khả năng lập trình bằng nhiều hơn một ngôn ngữ lập trình: Java, .Net, Scala, Python.
 • > VMG chi nhánh Hà Nội

  • 3 - 5 Năm kinh nghiệm tương đương 
  • Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trực tiếp xây dựng, giám sát và kiểm định các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng được áp dụng trong thực tế tại các TCTD hoặc đã tiến hành các nghiên cứu chuyên sâu về các mô hình rủi ro tại các trường đại học hoặc tổ chức nghiên cứu.
Đăng ký nhận thông tin tuyển dụng từ VMG Media