Vị trí tuyển dụng

 • > VMG chi nhánh Hồ Chí Minh

  • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm bán hàng trong mảng khách hàng doanh nghiệp/tổ chức hoặc thương mại điện tử.  
  • Có khả năng tiếp thu kiến thức về công nghệ, kinh doanh và chăm sóc khách hàng 
  • Yêu thích kinh doanh, mong muốn phát triển bản thân và làm việc lâu dài với lộ trình công danh rõ ràng. 
 • > VMG chi nhánh Hà Nội

  • Có năng khiếu và yêu thích phát triển kênh kinh doanh, thiết lập duy trì quan hệ với khách hàng.
  • Có kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp. Thành thạo các bộ công cụ Microsoft Office, Internet
 • > VMG chi nhánh Hà Nội

  • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm bán hàng trong mảng khách hàng doanh nghiệp/tổ chức hoặc thương mại điện tử.  
  • Có khả năng tiếp thu kiến thức về công nghệ, kinh doanh và chăm sóc khách hàng 
  • Yêu thích kinh doanh, mong muốn phát triển bản thân và làm việc lâu dài với lộ trình công danh rõ ràng. 

   

   

Đăng ký nhận thông tin tuyển dụng từ VMG Media