Vị trí tuyển dụng

 • > VMG chi nhánh Hà Nội

  o Có kinh nghiệm về front-end: Vuejs, jQuery, AngularJS

  o Có kinh nghiệm về Design Patterns and Code refactoring

  o Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm khả năng lập trình nhiều hơn một ngôn ngữ lập trình trong các ngôn ngữ sau: Java, .Net, Scala, Nodejs, Python.

 • > VMG chi nhánh Hà Nội

  • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin.
  • Có trên 02 năm kinh nghiệm về thiết kế hệ thống phần mềm, 05 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm.
 • > VMG chi nhánh Hà Nội

  • Có kinh nghiệm về front-end: Vuejs, jQuery, AngularJS
  • Có kinh nghiệm về Design Patterns and Code refactoring
  • Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm khả năng lập trình nhiều hơn một ngôn ngữ lập trình trong các ngôn ngữ sau: Java, .Net, Scala, Nodejs, Python.
Đăng ký nhận thông tin tuyển dụng từ VMG Media