Vị trí tuyển dụng

 • > VMG chi nhánh Hà Nội

  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành có liên quan.
  • Nam/nữ, có kinh nghiệm triển khai và quản trị hạ tầng mạng, bảo mật.
  • Có khả năng nghiên cứu và triển khai các phần mềm open source phục vụ cho việc quản trị, kiểm soát về AT ANTT.
 • > VMG chi nhánh Hà Nội

  • Thiết lập mục tiêu, kế hoạch, xác định các nguồn lực triển khai các kế hoạch, dự án, tham mưu cho lãnh đạo trong quá trình xây dựng chiến lược, mục tiêu của công ty.
  • Tổ chức và Quản lý/ điều hành mọi hoạt động của phòng Phát triển dịch vụ thuộc trung tâm Công nghệ và chịu trách nhiệm trước công ty về việc thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.
  • Xây dựng các sản phẩm, dự án, tính năng theo nhu cầu phát triển sản phẩm của công ty và chuyển giao vận hành sản phẩm.
 • > VMG chi nhánh Hà Nội

  • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm lập trình với ngôn ngữ C#.
  • Thành thạo một trong các hệ quản trị CSDL quan hệ: Oracle, SQL Server.
  • Thành thạo công nghệ .Net: lập trình Webform với C#.NET, ASP.NET MVC5 (Web Forms, MVC, Web API).
 • > VMG chi nhánh Hà Nội

  • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm lập trình với ngôn ngữ Java.
  • Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống xử lý, tính toán dữ liệu lớn, BigData.
  • Thành thạo một trong các hệ quản trị CSDL quan hệ: Oracle, SQL Server.
  • Có hiểu biết tốt về Design pattern ( Singleton, factory … ), SOAP services, Web API
  • Hiểu biết một trong các Java Framework: Spring, Vert-X, Hibernate, Struts
 • > VMG chi nhánh Hà Nội

  • Có các chứng chỉ quản trị dự án như PMP, Prince 2, là một lợi thế
  • Hiểu biết về các phương pháp quản lý dự án hiện đại như PMI, Agile
  • Khả năng viết tài liệu quản lý dự án.
  • Có khả năng chủ động, độc lập trong công việc..
  • Có khả năng dẫn dắt team dự án thực hiện dự án theo yêu cầu đề ra của cấp trên.
 • > VMG chi nhánh Hà Nội

  o Có kinh nghiệm về front-end: Vuejs, jQuery, AngularJS

  o Có kinh nghiệm về Design Patterns and Code refactoring

  o Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm khả năng lập trình nhiều hơn một ngôn ngữ lập trình trong các ngôn ngữ sau: Java, .Net, Scala, Nodejs, Python.

 • > VMG chi nhánh Hà Nội

  • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin.
  • Có trên 02 năm kinh nghiệm về thiết kế hệ thống phần mềm, 05 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm.
Đăng ký nhận thông tin tuyển dụng từ VMG Media