Vị trí tuyển dụng

 • > VMG chi nhánh Hà Nội

  • Trên 2 kinh nghiệm test trong lĩnh vực mobile, web, wap.
  • Có kiến thức tốt về testing và quy trình phát triển phần mềm.
  • Chủ động, sáng tạo trong công việc, có ý thức kỷ luật cao, chịu áp lực công việc tốt
 • > VMG chi nhánh Hà Nội

  • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong vị trí BA, và ít nhất 2 năm kinh nghiệm tham gia trực tiếp vào việc phát triển phần mềm, hay thiết kế mô hình dữ liệu, hoặc sử dụng các hệ quản trị CSDL quan hệ RDBMS (như Oracle, SQL server hay MySQL…).
  • Có kỹ năng tốt trong việc viết tài liệu chuyên môn, cũng như sử dụng các phần mềm hỗ trợ trong thiết kế, như EA | PowerDesigner, Visio, UML, Mockup | Wireframe. Biết và có thể sử dụng phần mềm photoshop | Illustrator là thuận lợi.
Đăng ký nhận thông tin tuyển dụng từ VMG Media