Vị trí tuyển dụng

 • > VMG chi nhánh Hà Nội

  Chuyên viên PTKD dịch vụ tin nhắn thương hiệu đa nền tảng

 • > VMG chi nhánh Hà Nội

  Công việc chính:

  • Quản lý hoạt động kinh doanh của Phòng Phát triển kinh doanh dịch vụ SMS Brandname của Công ty nhằm đảm bảo KPI doanh thu/margin của phòng.
  • Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ.
  • Chủ trì các thương vụ lớn và các dự án của phòng.
  • Chủ trì và phối hợp với các bộ phận trong Công ty trong toàn bộ quá trình tương tác với khách hàng/đối tác/đại lý (triển khai, đối soát, thu hồi công nợ, chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại, …)
  • Lập báo cáo và phân tích thị trường để đề xuất các chính sách kinh doanh, các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển sản phẩm mới.

  Công việc khác:

  • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cán bộ quản lý trực tiếp và lãnh đạo công ty.
Đăng ký nhận thông tin tuyển dụng từ VMG Media