Vị trí tuyển dụng

  • > VMG chi nhánh Hà Nội

    • Có từ 2-3 năm kinh nghiệm bán hàng là các sản phẩm công nghệ, marketing cho khách hàng là các doanh nghiệp/tổ chức trong các lĩnh vực tài chính, thương mại điện tử hoặc giải pháp quảng cáo
    • Có khả năng tiếp thu kiến thức về công nghệ, kinh doanh và chăm sóc khách hàng
Đăng ký nhận thông tin tuyển dụng từ VMG Media