Vị trí tuyển dụng

  • > VMG chi nhánh Hà Nội

    • Có kiến thức về dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại di động; Kiến thức về thị trường tài chính; Kiến thức về kinh doanh và Marketing; Thương mại điện tử.
    • Tối thiểu 1 - 3 năm kinh nghiệm về mảng công việc liên quan
Đăng ký nhận thông tin tuyển dụng từ VMG Media