Vị trí tuyển dụng

 • > VMG chi nhánh Hà Nội

  - Giám sát hoạt động của các dịch vụ CNTT, tra cứu log dịch vụ/hệ thống để kịp thời
  phát hiện các bất thường đối với dịch vụ.
  - Tiếp nhận thông tin cảnh báo của dịch vụ/hệ thống, phân tích và thông báo kịp thời
  cho khách hàng/đối tác.
  - Thực hiện nâng cấp dịch vụ/hệ thống, cấu hình dịch vụ, xử lý lỗi theo yêu cầu.
  - Đầu mối tiếp nhận và chủ động phản hồi các yêu cầu kỹ thuật đối với các dịch vụ đang
  hoạt động.
  - Xây dựng các tài liệu vận hành dịch vụ.
  - Đề xuất các phương án hoặc xây dựng yêu cầu tính năng nhằm tối ưu công tác vận
  hành dịch vụ.
  - Tham gia triển khai các dịch vụ CNTT.

 • > VMG chi nhánh Hà Nội

  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành có liên quan.
  • Nam/nữ, có kinh nghiệm quản trị các hệ điều hành Microsoft Windows, Linux, Openstack, VMWare, ….
Đăng ký nhận thông tin tuyển dụng từ VMG Media