Vị trí tuyển dụng

 • > VMG chi nhánh Hà Nội

  • Thử nghiệm, phát triển các thuật toán để xây dựng ứng dụng thông minh
  • Xây dựng dữ liệu hạ tầng để phát triển AI.
 • > VMG chi nhánh Hà Nội

  • Số lượng: 05 vị trí
  • Địa điểm: VMG HN

   

Đăng ký nhận thông tin tuyển dụng từ VMG Media