Vị trí tuyển dụng

 • > VMG chi nhánh Hà Nội

  • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm lập trình với ngôn ngữ Java.
  • Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống xử lý, tính toán dữ liệu lớn, BigData.
  • Thành thạo một trong các hệ quản trị CSDL quan hệ: Oracle, SQL Server.
  • Có hiểu biết tốt về Design pattern ( Singleton, factory … ), SOAP services, Web API
  • Hiểu biết một trong các Java Framework: Spring, Vert-X, Hibernate, Struts
Đăng ký nhận thông tin tuyển dụng từ VMG Media