Vị trí tuyển dụng

 • > VMG chi nhánh Hà Nội

  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành có liên quan.
  • Nam/nữ, có kinh nghiệm quản trị các hệ điều hành Microsoft Windows, Linux, Openstack, VMWare, ….
 • > VMG chi nhánh Hà Nội

  • Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành có liên quan.
  • Sử dụng thành thạo máy tính, hệ điều hành Windows 7/8.1/10 và tin học văn phòng.
  • Có hiểu biết về mạng máy tính (TCP/IP).
Đăng ký nhận thông tin tuyển dụng từ VMG Media