Vị trí tuyển dụng

  • > VMG chi nhánh Hà Nội

    • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành có liên quan.
    • Nam/nữ, có kinh nghiệm quản trị các hệ điều hành Microsoft Windows, Linux, Openstack, VMWare, ….
Đăng ký nhận thông tin tuyển dụng từ VMG Media