LỄ TỔNG KẾT VMG’S STAR AWARD

LỄ TỔNG KẾT VMG’S STAR AWARD

GIẢI XUẤT SẮC QUÝ 4.2019

 • Nhân viên Kinh doanh xuất sắc Quý 4 : Bạn Vũ Quang Duy (TT.VAS)
 • Nhân viên Quản lý và Hỗ trợ khách hàng xuất sắc Quý 4: Bạn Nguyễn Đình Nam (TT.DVKH)
 • Nhân viên Hỗ trợ khách hàng xuất sắc Quý 4: Bạn Vũ Thế Dương (P.PTDV)
 • Nhân viên Công nghệ xuất sắc Quý 4: Bạn Nguyễn Thanh Thức (P.Hệ thống)

CÁC GIẢI THƯỞNG NGÔI SAO NĂM

 • Ngôi sao Sáng tạo 2019: NGUYỄN VĂN ĐOÀI – P.PTDV
 • Ngôi sao Kinh doanh  2019: CHỊ ĐÀO PHƯƠNG VÂN – TT.QCS
 • Ngôi sao Quản lý & Hỗ trợ khách hàng 2019: BẠN NGUYỄN THỊ THU HIỀN – P.DATATECH
 • Ngôi sao Hỗ trợ 2019: CHỊ NGUYỄN PHƯƠNG HIỀN – P.NSHC
 • Ngôi sao Quản lý: ANH VƯƠNG VIỆT HÙNG – P.PTDV
 • Ngôi sao Công nghệ 2019: ANH VŨ HUY TRÁNG – P.PTDV

GIẢI THƯỞNG TẬP THỂ 2019

 • Tập thể Sáng tạo 2019: PHÒNG DỰ ÁN
 • Tập thể được yêu thích nhất 2019: PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
 • Tập thể vững mạnh 2019: Trung tâm Dịch vụ khách hàng
 • Tập thể tiên phong 2019: Trung tâm Quảng cáo số

GIẢI THƯỞNG NGÔI SAO NĂM

 • NGÔI SAO NĂM 2019 – ANH VƯƠNG VIỆT HÙNG (P.PTDV)