Nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu thị trường

Mô tả dịch vụ

Khảo sát, đánh giá  nhu cầu của khách hàng về sản phẩm dịch vụ của VMG và của đối thủ cạnh tranh.

Thu thập thông tin chính xác. Báo cáo, phân tích số liệu cụ thể về thói quen, nhu cầu, thái độ của KH khi sử dụng dịch vụ của VMG và của đối thủ cạnh tranh.
 

Liên hệ với dịch vụ

Email liên hệ: 19001255@vmgmedia.vn