KHỞI NGUỒN SÁNG TẠO

Sứ mệnh

Đối với Xã hội

VMG cung cấp dịch vụ chất lượng cao trên nền tảng công nghệ hiện đại, mang lại lợi ích cho cộng đồng và góp phần thúc đẩy sự tiến bộ của Xã hội.

Đối với Khách hàng

VMG cung cấp các dịch vụ hữu ích, sáng tạo và thân thiện, giúp thỏa mãn nhu cầu của khách hàng trong cuộc sống hiện đại.

Đối với Cổ đông

VMG là nơi đầu tư tin cậy, bền vững và giúp tối đa hóa lợi ích cho Cổ đông.

Đối với Đối tác

VMG đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển trên cơ sở xây dựng mối quan hệ bình đẳng, tôn trọng, cởi mở và tin cậy

Đối với người lao động

VMG là ngôi nhà chung, nơi người lao động được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện và công bằng. Người lao động được tạo cơ hội phát triển bản thân, được cống hiến, ghi nhận và đãi ngộ xứng đáng.

Phương châm vận hành
xem chi tiết >>

Tầm nhìn

Thị trường dịch vụ truyền thông và viễn thông Việt Nam đang là thị trường khoa học công nghệ đầy tiềm năng phát triển. Sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin đòi hỏi ngành viễn thông và truyền thông phải liên tục thay đổi, tạo khác biệt.


VMG sẽ trở thành một tập đoàn hàng đầu Việt Nam và là một trong mười công ty đứng đầu khu vực Đông Nam Á về lĩnh vực nội dung số

Tổng quan

 • 2006 thành lập
 • 02 trụ sở
 • 200 nhân sự
 • 1.354 đối tác
  kinh doanh
 • 6.673 Tỷ doanh thu
  TB/Người/Năm
 • 17 điểm trường
  xây từ thiện
HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN
xem chi tiết >>

Ban Giám đốc

Các công ty con