Sản phẩm cuộc thi

Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca....Bài dân ca tha thiết đậm đà, người xa quê nghe bài dân ca....