VMG công bố thông tin về hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2016

Công ty cổ phần truyền thông VMG công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 như sau:

-          Tên công ty thực hiện kiểm toán: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

-          Địa chỉ liên hệ: 01 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

-          Điện thoại: 043 824 1990                                     Fax: 043 825 3973

-          Phạm vi kiểm toán: Soát xét báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) 6 tháng đầu năm 2016 và kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc năm 2016 (riêng và hợp nhất).

-          Số hợp đồng: 567/2016/HĐ.KTTC-AASC.KT3.

 

File đính kèm

- Công văn gửi UBCKNN về việc CBTT bất thường hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2016.pdf