VMG thông báo về việc chi trả cổ tức năm tài chính 2015

Đối với những Cổ đông đã lưu ký chứng khoán của VMG (mã chứng khoán: ABC) tại một công ty chứng khoán thuộc thành viên lưu ký của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, cổ tức sẽ được chuyển vào tài khoản lưu ký của Cổ đông đó kể từ ngày 24/06/2016.

 

Đối với những Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán của VMG, từ 14:00 ngày 24/06/2016, Công ty sẽ thực hiện chi trả cổ tức theo nguyên tắc sau:

 

-  Đối với những Cổ đông đã đăng ký với VMG tài khoản chi trả cổ tức vào năm trước, thì vào ngày 24/06/2016, VMG sẽ chủ động chi trả cổ tức năm tài chính 2015 vào tài khoản đã đăng ký của Cổ đông.

 

- Đối với những Cổ đông chưa đăng ký tài khoản chi trả cổ tức thì kể từ thời điểm Công ty chi trả cổ tức:

 

       + Nếu mức cổ tức dưới 10 triệu đồng, Cổ đông có thể nhận tiền mặt tại Công ty hoặc thực hiện yêu cầu nhận cổ tức bằng chuyển khoản tại trụ sở Công ty.

 

       + Nếu mức cổ tức trên 10 triệu đồng, Công ty sẽ chỉ thực hiện chi trả cổ tức bằng hình thức chuyển khoản. Cổ đông có thể tới trụ sở của Công ty để trực tiếp làm thủ tục, cần lưu ý: Tài khoản đăng ký phải là chính chủ,  sau đó Công ty sẽ chuyển khoản cổ tức vào tài khoản của Cổ đông trong vòng 2 ngày làm việc.

 

       + Nếu các Cổ đông ở xa, không có điều kiện tới trụ sở Công ty để làm thủ tục đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản, xin vui lòng gửi Bản Yêu cầu chuyển khoản cổ tức (điền thông tin theo form đính kèm), bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân và  cần lưu ý: Tài khoản đăng ký phải là chính chủ,   tới địa chỉ: Nguyễn Phương Mai - Công ty cổ phần truyền thông VMG - Tầng 08, tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội hoặc có thể fax tới số máy: (04) 37.726.091.                                                                                                    

              

Kể từ thời điểm Cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản nêu trên, mọi phát sinh về tiền cổ tức của Công ty tới Cổ đông sẽ đều được chuyển khoản vào tài khoản đăng ký cho tới khi Công ty nhận được văn bản khác để hủy bỏ, sửa đổi hoặc thay thế văn bản đăng ký nêu trên.

 

. Tài liệu đính kèm:

 

  Yêu_cầu_chuyển_khoản.pdf

 

Nếu Quý Cổ đông có bất kỳ thắc mắc cần giải đáp, xin vui lòng liên hệ với:

Nguyễn Phương Mai.

Email: phuongmai.nguyen@vmgmedia.vn

ĐT: 0949.425.687 hoặc (04) 3537 8820 (ext: 812).