TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

 

 

SỨ MỆNH

 

 

TẦM NHÌN

 

Thị trường dịch vụ truyền thông và viễn thông Việt Nam đang là thị trường khoa học công nghệ đầy tiềm năng phát triển. Sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin đòi hỏi ngành viễn thông và truyền thông phải liên tục thay đổi, tạo khác biệt.

 

Tầm nhìn của VMG là trở thành một tập đoàn hàng đầu Việt Nam và là một trong mười công ty đứng đầu khu vực Đông Nam Á về lĩnh vực nội dung số

 

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI