Những chặng đường VMG

Những mốc lịch sử đáng nhớ•Tháng 02/2006: Công ty được cấp Giấy đăng ký kinh doanh với vốn điều lệ 26 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Anh Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.
•Tháng 03/2006: Công ty đi vào hoạt động. Ông Phan Đăng Khoa đảm nhiệm vị trí CEO.
Trụ sở đặt tại số 4 Láng Hạ, Hà Nội (cùng với VASC và VietNamNet).
•Tháng 04/2006: Ký hợp đồng hợp tác toàn diện với VASC và VietNamNet trên các
lĩnh vực quảng cáo, tổ chức sự kiện, quan hệ công chúng, dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông.
Triển khai kinh doanh trên đầu số 99x.
•Tháng 08/2006: Ông Phạm Đức Trung Kiên đảm nhiệm vị trí CEO.
•Tháng 10/2006: Thành lập trung tâm IT R&D.
•Tháng 11/2006: Thành lập Trung tâm VNN Links.
•Tháng 12/2006: Kết nối và triển khai kinh doanh trên đầu số 8x79.
•Tháng 02/2007: Triển khai hệ thống SMS Content Management & Delivery platform
với phần mềm của đối tác Boungionor Spa Italia, được đánh giá là tốt nhất Việt Nam thời điểm đó.
•Tháng 07/2007: Thành lập trung tâm Bản quyền.
•Tháng 09/2007: Ông Nguyễn Mạnh Hà đảm nhiệm vị trí CEO.
Ông Phạm Đức Trung Kiên đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.
•Tháng 01/2008: Thành lập Trung tâm Dịch vụ khách hàng.
Chuyển Call Center hỗ trợ khách hàng sang số 19001255.
•Tháng 04/2008: Ông Nguyễn Văn Hải đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị.
•Tháng 10/2008: Công ty chuyển trụ sở về 33 Thái Hà, Hà Nội, cùng với Công ty VASC.
•Tháng 04/2009: Cung cấp SMS aggregator platform cho mạng di động Vietnamobile.
•Tháng 05/2009: Khai trương cổng thông tin www.xzone.vn.
•Tháng 06/2009: VMG cùng một số CP khác thành lập Câu lạc bộ Doanh nghiệp nội dung số.
Ông Nguyễn Mạnh Hà làm chủ tịch Câu lạc bộ.
•Tháng 06/2009: Triển khai ứng dụng Xzone - ứng dụng đầu tiên do VMG phát triển trên máy điện thoại di động,
mở đường cho hàng loạt các ứng dụng sau như V-music, V-game, Mobile TV…
•Tháng 11/2009: Cơ cấu lại Trung tâm VNN Links thành các trung tâm Luckyfone, Phát triển kinh doanh và Phát triển nội dung.
•Tháng 12/2009: Triển khai kinh doanh trên đầu số 6x66.
•Tháng 08/2010: Công ty tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng.
•Tháng 10/2010: Công ty chuyển trụ sở về Tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, Hà Nội.
•Tháng 12/2010: Thành lập trung tâm SaveBuy (nay là Công ty cổ phần thương mại điện tử Lingo).
•Tháng 02/2011: VMG chính thức tham gia vào lĩnh vực SMS Brandname và game.
•Tháng 08/2011: NTT Docomo – Hãng viễn thông lớn nhất của Nhật mua 21% vốn của VMG
•Tháng 01/2011: VMG đầu tư chiến lược vào VNPT Epay
•Năm 2011: VMG được xếp hạng thứ 376 trong Top 1.000 Doanh nghiệp có đóng góp thuế TNDN cao nhất.
•Tháng 01/2012: Triển khai kinh doanh dịch vụ SMS Charging.
•Tháng 10/2012: Công ty tăng vốn điều lệ lên 203,93 tỷ đồng.
•Tháng 11/2012: Chính thức khai trương văn phòng mới tại chi nhánh Hồ Chí Minh.
Tòa nhà mang tên VMG gồm 9 tầng và là tòa nhà cho thuê đầu tiên của VMG.
•Tháng 03/2014: Hội đồng quản trị quyết định góp vốn thành lập Công ty cổ phần thương mại điện tử Lingo.
Ông Nguyễn Mạnh Hà đảm nhiệm vị trí CEO của Lingo.
•Tháng 04/2014: Ông Trần Bình Dương đảm nhiệm vị trí CEO.
•Tháng 05/2014: Ông Phạm Đức Trung Kiên từ nhiệm vị trí Phó chủ tịch Hội đồng quản trị,
Ông Trần Bình Dương được bầu bổ sung vào ban Hội đồng quản trị Công ty với tư cách thành viên.
•Tháng 08/2014: Chính thức thành lập phòng Đối soát và Tính cước.
•Tháng 10/2014: Cơ cấu lại Trung tâm IT R&D thành Phòng Hệ thống và Phòng PTDV.
•Tháng 10/2014: Chính thức thành lập Phòng Marketing.
•Tháng 01/2015: Chính thức thành lập Trung tâm Quảng cáo số.