Coming soon

🍾 🎂 🍺 🍰 🍉

15 năm - chuyển mình chinh phục đỉnh cao

Ngày nào em tuổi mười lăm em hay sang nghe tôi ngồi đánh đàn, tiếng đàn làm nỗi nhớ mênh mang, sao em không sang nghe tôi ngồi đàn như ngày xưa thế em? điều đó làm tôi buồn da diết tha thiết miên man mãnh liệt...nhưng không sao vì tôi vẫn là tôi! Tôi là tôi nên tôi kệ em!