Thông báo chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức

Thông báo chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức

Công ty Cổ phần Truyền thông VMG trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm tài chính 2018 bằng tiền:

1.     Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Truyền thông VMG

        Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Truyền thông VMG

        Mã chứng khoán: ABC

        Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

        Mệnh giá: 10.000 đồng

        Sàn giao dịch: UPCOM

        Ngày đăng ký cuối cùng: 26/06/2019

        Mục đích: Chi trả cổ tức năm tài chính 2018 bằng tiền

2.     Nội dung cụ thể:

        - Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

        - Ngày thanh toán: 10/07/2019

        - Địa điểm thực hiện:

        + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

        + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Truyền thông VMG (từ 8h30 tới 17h30 các ngày từ thứ Hai tới thứ Sáu) bắt đầu từ ngày 10/07/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin mời liên hệ:

Bộ phận Quản lý cổ đông, Công ty Cổ phần Truyền thông VMG

Địa chỉ: Tầng 08, tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 04. 3537 8820 (Ext: 813).

 

Trân trọng thông báo!

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG 

( đã ký )

 

Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông