Công ty Cổ phần Truyền thông VMG kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Truyền thông VMG kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông VMG (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

 1. Thời gian: 8h30 ngày 25/04/2019
 2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần truyền thông VMG, địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
 3. Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần phổ thông và người được ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty.
 4. Nội dung cuộc họp
 • Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
 • Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
 • Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
 • Biểu quyết các vấn đề theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự cuộc họp:

Đề nghị Quý Cổ đông gửi về Công ty các văn bản cần thiết như sau:

 • Giấy xác nhận tham dự hoặc giấy ủy quyền (nếu được uỷ quyền)
 • Địa chỉ nhận thư và liên hệ: Bà Nguyễn Thu Thủy - Tầng 8, tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội; Email: thuthuy.nguyen@vmgmedia.vn; Fax: (84 24) 37726093; Điện thoại: (84 24) 35 378 820 (ext: 813)
 • Thời hạn: trước 10h00 ngày 23/04/2019.

Các Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân, giấy Uỷ quyền bản gốc (nếu được uỷ quyền) để đăng ký tư cách Cổ đông tham dự cuộc họp.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Ban tổ chức cuộc họp theo số điện thoại và email liên hệ trên.

Trân trọng kính mời.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 

Trần Bình Dương

 

Tài liệu đính kèm

1. Thư mời họp

2. Chương trình họp

3. Giấy đăng ký tham dự

4. Giấy ủy quyền