VMG thông báo ngày chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019

VMG thông báo ngày chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Truyền thông VMG trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1.      Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Truyền thông VMG

         Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Truyền thông VMG

         Mã chứng khoán: ABC

         Mã ISIN: VN000000ABC8

         Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

         Mệnh giá: 10.000 đồng

         Ngày chốt danh sách cuối cùng dự họp ĐHĐCĐ năm 2019: 10/4/2019

         Mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

         Địa điểm: Tầng 07, tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

2.      Điều kiện dự họp:

           Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào 15h00 ngày 10/4/2019 được quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

           Cổ đông không có điều kiện tham dự họp có thể cử đại diện tham dự hoặc ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham dự cuộc họp và thực hiện các quyền (theo mẫu giấy ủy quyền họp ĐHĐCĐ được gửi kèm thư mời của Công ty).

            Để đảm bảo thư mời họp, tài liệu họp ĐHĐCĐ được gửi tới tất cả các Cổ đông, Công ty Cổ phần Truyền thông VMG kính đề nghị các Cổ đông có thay đổi hoặc chưa cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, số CMND/Hộ chiếu liên hệ với Công ty trước ngày 15/04/2019 để thực hiện việc cập nhật thông tin mới.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết xin mời liên hệ:

Bộ phận Quản lý cổ đông, Công ty Cổ phần Truyền thông VMG

Địa chỉ: Tầng 08, tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 04. 3537 8820 (Ext: 813).

 

Trân trọng thông báo!

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG 

( đã ký )

 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

TRẦN BÌNH DƯƠNG