Vị trí tuyển dụng

 • > VMG chi nhánh Hà Nội

  •  Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm lập trình với ngôn ngữ Java hoặc C#.
  • Thành thạo một trong các hệ quản trị CSDL quan hệ: Oracle, MS SQL, MySQL.
  • Hiểu biết một trong các Java Framework: Struts, Spring, Hibernate hoặc thành thạo bộ công cụ Visual Studio.
 • > VMG chi nhánh Hà Nội

  • Phát triển dịch vụ, sản phẩm của công ty
  • Xây dựng các hệ thống CMS, Portal trên nền tảng Java
  • Cắt HTML,CSS, jQuery
  • Bảo trì, vận hành và nâng cấp dịch vụ
 • > VMG chi nhánh Hà Nội

  • Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên làm việc với các PHP-framework : Laravel, Yii, Zend, Codeigniter...
  • Thành thạo kỹ năng lập trình Web: Html & CSS, Javascript & Ajax…; các kỹ thuật caching, performance tuning, database tuning, Nosql, SOAP, REST;
  • Nắm vững cơ sở dữ liệu MySQL
Đăng ký nhận thông tin tuyển dụng từ VMG Media