Photobook VMG

Nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý, tiếng yêu đương sao không thành câu...Sợ rằng đường về không còn xa, để bên em anh đưa lối về....