Myfoto

Myfoto

Mô tả dịch vụ

MYFOTO là dịch vụ cho phép người dùng chỉnh sửa, chế ảnh với các hỗ trợ tối ưu nhất, nhằm giúp khách hàng chia sẻ khoảng khắc kỷ niệm tới những trang mạng xa hội lớn nhất hiện nay như Facebook, Flickr… Ngoài ra khách hàng sẽ còn được phép đăng ký in ảnh trực tiếp với thao tác đơn giản.  Các giao diện đối với người dùng MYFOTO: Web portal; Wap portal; Client (mobile application).